Hvorfor


Ved å utnytte ditt stemmepotensiale, kan du oppleve at du får mer kontroll i daglig kommunikasjon, på jobb og privat. Ved å bruke stemmen hensiktsmessig, kan den få en annen valør som tilhørere kan oppleve som behagelig. Det kan være nyttig, for eksempel hvis en vil oppnå en viss autoritet i jobbsammenheng.


Stemme, personlighet og føleser er nært knyttet til hverandre. Ved å puste optimalt og bruke stemmen hensiktsmessig, kan det også gi en følelse av velbehag.


I tillegg til å gi individuelle timer, besøker jeg arbeidsplasser og holder kurs i stemmebruk. Det kan være nyttig for mange yrkesgrupper: lærere, advokater, prester, skuespillere, foredragsholdere m.fl. Mange er avhengige av en velfungerene stemme i sin arbeidshverdag. Bedre stemmehygiene kan føre til mindre sykefravær.


Har du en stemmevanske, kan du ha rett på støtte. For å få støtte må legen din henvise deg til behandling hos logoped. Henvisningen sendes for godkjenning til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) i den regionen du bor. Du må legge ved dokumentasjon som bekrefter at kommunen eller fylkeskommunen ikke kan gi deg et slikt tilbud. Det kan gis støtte til 25 behandlinger om gangen.

Voksne som stammer vil som regel ha rett på støtte fra HELFO.
Ta kontakt: danielsson@stemmepedagog.no             

tlf. 92891748

Daníel Óskar Daníelsson

Logoped og sangpedagog

Org. nr. 987661550

Copyright © All Rights Reserved