Hjem

Stemmevansker eller stemmeutvikling?


Stemmen er et viktig redskap i daglig kommunikasjon og i profesjonelle sammenhenger. Som logoped, sangpedagog og sanger jobber jeg med amatører og profesjonelle som ønsker å utvikle sitt stemmepotensiale. Jeg kan hjelpe deg å bruke stemmen hensiktsmessig, slik at stemmen får en bedre kvalitet og tåler mer belastning.


Hva er en stemmevanske? http://www.statped.no/Tema/Sprak/Stemmevansker/

Daníel Óskar Daníelsson

Logoped

SangpedagogTaleflytvansker?


Jeg hjelper ungdom og voksne som stammer.


http://www.statped.no/Tema/Sprak/Stamming-og-lopsk-tale-taleflytvansker-/Stamming/


danielsson@stemmepedagog.no

Lopoped og sangpedagog

Org. nr. 987661550

Copyright © All Rights Reserved