Hjem

Stemmepedagog

Stemmevansker eller stemmeutvikling?

 

Stemmen er et viktig redskap i daglig kommunikasjon og i profesjonelle sammenhenger. Som logoped, sangpedagog og sanger jobber jeg med amatører og profesjonelle som ønsker å utvikle sitt stemmepotensiale. Jeg kan hjelpe deg å bruke stemmen hensiktsmessig, slik at stemmen får en bedre kvalitet og tåler mer belastning.

 

Hva er en stemmevanske? http://www.statped.no/Tema/Sprak/Stemmevansker/

Daníel Óskar Daníelsson

Logoped

Sangpedagog

 

 

danielsson@stemmepedagog.no

Lopoped og sangpedagog

Org. nr. 987661550

Copyright © All Rights Reserved